پست الکترونیک: info@cjmetals.com.cn

سه راهی سفارشی با همان قطر ازبکستان

سه راهی | قیمت سه راهی - شهرآهن

2  · همچنین برخی مواقع قطر انشعاب گرفته شده برابر قطر خط اصلی است و یا با قطری کمتر از قطر خط اصلی صورت میگیرد. شایان ذکر است اگر انشعاب گرفته شده ۹۰ درجه باشد آن را Equal Tee یا سه راهی برابر می نامند.

contact

صادرات به ازبکستان - فواید صادرات به ازبکستان ...