پست الکترونیک: info@cjmetals.com.cn

zalmg5si آلومینیوم ایرلند

ZAlMg5Si - GB /T 1173-2013 -

ZAlMg5Si (%) Fe Si Mn Cu Ti Zn Mg S-;J- -0.8 0.1---4.5-Al: 0.5 1.3 0.4 0.1 0.2 0.2 5.5 0.7

contact
ISC: ZL303

_

201841 · ZAlMg5Si AL13 ASTM 356.2 413.2 355.2 413.0 — 201.0 520.2 — BS LM25 LM6 — — — — LM10 — NF — — 1104Y175 — — Y2 120 XC 120 Y2

contact

.doc .pdf•

بزرگترین تولید‌ کنندگان آلومینیوم ایران- لیست ...